Pliki do pobrania:
- E-recepta opis
- E-skierowanie opis
- internetowe konto pacjenta (IKP)


TELEPORADYSĄ ŚWIADCZONE W GODZINACH PRACY POSZCZEGÓLNYCH PLACÓWEK W SPOSÓB CIĄGŁY:
1.Tele-porady świadczą lekarze w godzinach ustalonych w grafiku.
2.Grafik (tygodniowy) pracy lekarzy w poszczególnych placówkach i gabinetach znaleźć można na stronie internetowej Milickiego Centrum Zdrowia lub na stronie Facebooka
3.Numery telefonów, pod którym można uzyskać tele-poradę/konsultację:
MCZ Milicz
Rejestracja: 71 38 44 905
Gabinet nr 6 –tel.: 667 598 962
Gabinet nr 8 –tel.: 536 770 776
Gabinet nr 9 –tel.: 519 803 953

Gabinet w Bukowicach
konsultacja z pelęgniarką/rejestracja - tel.: 71 38 09 665
teleporady - 71 707 2466


Gabinet w Krośnicach
konsultacja z pelęgniarką/rejestracja – tel.: 71 319 01 03
teleporady - 71 707 2339

Jednocześnie informujemy, że ze względu na wizyty (porady) bezpośrednie (stany nagłe) czas uzyskania tele-porady w danym dniu może się wydłużyć
5.W sprawach nie podlegających ocenie stanu zdrowia prosimy o kontakt na numery rejestracji każdej z naszych placówek
6.Lekarz udzielający tele-porady/konsultacji nie będzie konsultował innych tematów, nie związanych ze stanem zdrowia (punkt powyżej)
7.Wizyta bezpośrednia odbywa się wyłącznie po wcześniejszej tele-poradzie (wyjątek-stany nagłe)
8.W dalszym ciągu obowiązuje rejestracja telefoniczna na wizyty u specjalistów
9.Szczepienia odbywają się według przyjętego harmonogramu –po wcześniejszej rejestracji telefonicznej
10.Informacje dotyczące udzielających tele-porad lekarzy można uzyskać pod numerem telefonów rejestracji każdej z placówek lub na stronie internetowej lub Facebooku
ZAMAWIANIE RECEPT:
1.Przez Internetowe Konto Pacjenta
2.Przez e-mail:
Podajemy 6 pierwszych cyfr z numeru PESEL
Nazwisko i imię oraz adres (w celu weryfikacji przez personel)

3.Telefonicznie
MCZ Milicz–tel. 713844905
MCZ filia Bukowice–tel. 713808665
MCZ filia Krośnice–tel. 713180103

W celu weryfikacji przez personel, podajemy: nazwisko, imię, adres i numer PESEL oraz numer telefonu

Nazwy oraz ilości zamawianych leków
4.Bezpośrednio -w formie pisemnej, po złożeniu zamówienia w formie papierowej (do właściwej, oznaczonej skrzynki)

Nazwisko i imię, adres oraz nazwy zamawianych leków (z ilością opakowań)

5.Odbiór recept
E-recepta –PIN (na wskazany adres e-mail lub wskazany numer telefonu)
W tradycyjnej formie –osobiście, w godzinach pracy placówki

PRZESYŁANIE DOKUMANTÓW MEDYCZNYCH
PACJENT:
1.Dokumenty na adres e-mail:
2.Obrazy (w formacie JPEG/PDF) Na adres e-mail:
Na numer telefonu: 667 770 776
W celu weryfikacji przez personel, podajemy: nazwisko, imię, adres, pierwszych 6 cyfr z numeru PESEL oraz numer telefonu

3.Bezpośrednio (kopie dokumentów) -w rejestracji
4.Odbiór dokumentów
-osobiście, w godzinach pracy placówki
-lub (osoba wskazana) z upoważnienieAdres:

Milickie Centrum Zdrowia
Ulica Kopernika 3
Milicz

Kontakt:

Telefon:
Milicz 71 3844 905

E-mail: (do uzyskania telefonicznie)

Godziny otwarcia:

Pon. - Pt. : 8 - 18

Zakres usług: